• ЕЛИАС T&P
 • +359 2 981 3731
 • +359 885 962 628
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Писмени преводи

Писмените преводи се извършват от оторизирани
Оторизиран преводач е специалист с езикова квалификация, официално призната от Сектор „Заверки и легализации“. Личните данни и подписът на преводача се регистрират в Сектор „Заверки и легализации“ и преводачът се вписва в списъка на преводачите на една или повече лицензирани от МВнР фирми. Съгласно изискването на МВнР всеки преводач заверява нотариално клетвена декларация. Декларацията гласи, че преводачът е запознат с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод и се задължава да пази тайната на поверената му информация.
и компетентни в съответната област преводачи или от преводачи и консултанти в областта, като всички ползват фирмените терминологични и тясно специализирани бази данни. Преводът се редактира и коригира от автора му, след което се редактира от редактор. Препрочитане и трета редакция от редактор-експерт се прави по изискване на клиента и е допълнителна услуга, която се заплаща допълнително.

При изпълнението на големи преводачески проекти за кратки срокове правим екипи от компетентни преводачи, експерти, консултанти, редактори, коректори, филолози и DTP специалисти, които работят в синхрон, съобразявайки се с изискванията на клиента. Целта е, резултатът да бъде качествен превод, придържащ се максимално към оригиналния текст и изискванията на клиента, като краткият срок не е за сметка на неговото качество.

Имаме експертен опит в организацията и управлението на големи преводачески проекти по присъединителни и оперативни програми на ЕС, тръжни процедури за обществени поръчки с чуждо участие и инфраструктурни проекти.

Можете да ни предоставяте Вашите материали за превод в .doc, .docx, .txt, .rtf, .rar, .zip, .pdf, .jpg, .jpeg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .html и други файлови формати.

Готовите преводи можете да получавате по електронен път, като e-mail или fax, на цифров носител (CD/ DVD, USB) или на хартиен носител, на място в офиса, по куриер или по пощата, включително и в чужбина.

За нашите редовни клиенти на територията на София предоставяме безплатен куриер
Ако не можете да изпратите поръчката си по e-mail, факс или да я донесете в офиса ни, за удобство можем да Ви изпратим наш куриер. Условията на поръчката се договорят с офиса ни, а куриерът е само преносител.

Услугата е безплатна за нашите редовни клиенти на територията на София. Може да поръчате куриер тук: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

до техния офис.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 • Симултанен или консекутивен превод?

  Симултанният (синхронен) превод е превод в момента на говоренето, с незначително забавяне във времето. Преводът се извършва от екип от двама квалифицирани преводачи, снабдени със слушалки и микрофон, които превеждат в шумоизолирана кабина. Този превод се използва най-вече при многоезични мероприятия, като международни конференции, конгреси и симпозиуми. Участниците в събитието слушат превода на избрания от тях език от съответната кабина с помощта на слушалки. Симултанният превод пести време и прави слушателите непосредствени участници в събитието. Той изисква използването на специализирана техника – кабини, микрофони, слушалки както и компетентен персонал, който да инсталира техниката и да я обслужва по време на събитието.

  Консекутивният (последователен) превод е превод, при който говорещият и преводачът се редуват на интервали от две, три изречения. Преводът се извършва обикновено от един преводач. Консекутивният превод е подходящ за събития, при които се използва един чужд език, както и за събития с по-малък брой участници, като бизнес срещи, неофициални срещи и придружавания. Той е икономически изгоден – тук няма скъпа специализирана техника и обслужващ я персонал, както и екипи от симултанни преводачи.

  Оставаме на разположение за конкретна информация и консултация.

 • Какво включва придружаването на чужденци?

  Тази услуга представлява придружаване на чужденци от наши преводачи по различни инстанции, като съдилища, нотариални кантори или при настаняването им, при пазаруване, пътуване, осъществяване на контакти и срещи, които изискват познаване на обстановката и езика.

 • Колко време преди събитието трябва да се заяви устният превод?

  Оптимално е устният превод да се заяви две седмици преди събитието, въпреки че в извънредни случаи можем да осигурим преводачи и по-бързо. В интерес на успеха на събитието трябва да бъде предоставена максимална информация относно условията на провеждането, терминологията и аудиторията му.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 • Как се определят цените на писмените преводи?
  Цените на писмените преводи се определят от:
  • езика, на/от който се превежда – колкото по-малко е разпространен езикът, толкова по-скъп е преводът;
  • спецификата на текста – преводът на стандартни документи като удостоверение за раждане/граждански брак или удостоверение за съдимост са с по-ниска цена от икономически, правни, медицински или технически текстове;
  • срока за изпълнение на поръчката;
  • обема на текста за превод.
  Цените на писмените преводи се калкулират на електронна страница, т.е. 1800 електронни знака с интервалите (30 реда по 60 знака/ред) съгласно БДС.
  Изчисляването на броя на страниците се прави с Windows – Microsoft Word – Word Count – Characters (with spaces).
  При приемането на поръчката за превод се оферира приблизителен брой електронни страници. Окончателната цена се определя въз основа на електронните знаци в готовия превод.
  Минималният обем превод, който се калкулира, е 1 страница и последната започната страница се счита за цяла.
  Цените включват превод, редакция и корекция от квалифициран преводач и редакция от редактор. При експресни преводи, шаблонни преводи, преводи от/на редки езици и при изрично съгласие на клиента се допуска преводите да не се редактират.
  Стилистична и терминологична редакция на преводите от експерт-редактор и коректура на редакцията се заплащат допълнително. Можете да видите нашия ценоразпис тук.

 • Защо експресните преводи са по-скъпи от стандартните?
  Експресният превод се извършва в рамките на 2-8 работни часа в зависимост от обема и спецификата му и е 100% по-скъп от стандартния. Всяка експресна поръчка нарушава обичайния работен ритъм на преводача или преводаческия екип (при обемни преводи) и го/ги натоварва с допълнителна работа в извънработно време, което трябва да бъде компенсирано. Това е причината за оскъпяването на експресните преводи. Капацитетът на квалифицирания преводач в зависимост от спецификата на превода е 5–7 страници за работен ден от 8 часа. Затова при експресна поръчка, по-голяма от 3 страници, или при превод от/на рядък език, срокът се договаря за всеки конкретен случай, като се вземат предвид изискванията на клиента и наличните преводачи. Взема се предвид и необходимото време за проверка на текста и редактиране (ако е изискуемо), както и за синхронизирането му (при обемни преводи).
 • Как се определя цената за заверка и легализация на документ?

  Цената за заверка и легализация зависи от вида на документа, издаващата институция и държава, държавните и куриерските такси, като и от срока на легализацията в Консулски отдел на МВнР.
  Преводаческа агенция ЕЛИАС не възстановява заплатените суми за легализация на документи, които са били върнати без заверка поради обстоятелства, независещи от агенцията (напр. невалидни или неправомерно издадени документи, документи с липса на подпис, печат, изходящ номер и др.).
  Можете да видите нашия ценоразпис тук.

 • Как се определят цените на устните преводи?
  Цените на устните преводи зависят от вида превод – симултанен, консекутивен, придружаване или бизнес разговори (преговори); от спецификата на превода – обща или терминологична насоченост, както и от езика и времето, за което са ангажирани преводачите. При конферентни преводи и специализирани бизнес разговори клиентът трябва да предостави на преводачите материали, чрез които да ги запознае с тематиката и терминологията на предстоящия превод. Минималното заплащане е за 1 астрономически час, а след това времето се калкулира на половин час.
  Симултанният превод изисква специализирана техника – кабини, слушалки, микрофони, обслужващ я персонал и поради голямото натоварване – екип от поне двама преводачи. Цената се определя на час за екипа на хонорарна база.
  Консекутивният превод е превод с изчакване, като говорещият и преводачът се редуват на интервали от 2-3 изречения. Не се изисква специална техника. Минималното заплащане е за 1 астрономически час на преводач, а след това – на половин час.
  Придружаването е превеждане за чужденци при посещението им при нотариус или в съда, при осъществяване на различни срещи, при пазаруване, пътуване, настаняване или други ситуации. Цената се определя на час за преводач. Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали е превеждал през това време. При придружаване извън София (зад околовръстния път), в страната или в чужбина, клиентът заплаща транспорта в двете посоки, храната и настаняването на преводача, като те се калкулират отделно от хонорара. При целодневна ангажираност на преводача се договоря по-ниска цена (цена на ден), като точно се дефинират задълженията на преводача.
  Можете да видите нашия ценоразпис тук.

 • Колко струва локализацията на текст?
  Цената за локализация на текст или превод се определя от времето, необходимо за извършването й на база астрономически час, като сроковете зависят от обема, езика, терминологичната специфика на текста и изискванията на клиента. При приемането на поръчката се дава приблизителна цена.
 • Какви са цените на редакторските и коректорските услуги?
  Всички наши писмени преводи се превеждат от квалифицирани преводачи, в чиито задължения влиза редакцията и корекцията на направените от тях преводи. Преводите се редактират от редактор.
  Преводи, които не са извършени от нас, се редактират, респективно коригират, на цени от 40-80% от цената на превода. Цената варира в зависимост от това, как са извършени преводите и какви са изискванията на клиента.
  Цената на редактирането/коригирането се калкулира на базата на обема на изходния текст (1800 знака/стандартна страница).
  Редактираме и български текстове.
  Предлагаме също стилова и терминологична редакция от експерт, като цената се определя по договаряне.