• ЕЛИАС T&P
 • +359 2 981 3731
 • +359 885 962 628
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Легализация

Легализацията е удостоверяване на автентичността на документи, предназначени за ползване в чужбина или на такива, идващи от чужбина и предназначени за ползване в България. У нас тя се извършва от: Министерство на правосъдието (за документи, издадени от съдилищата и нотариусите в България), Министерство на образованието и науката (за образователни документи и удостоверения, издадени от образователни институции в системата на МОН) и от Консулски отдел на МВнР (за всички останали документи и за заверка на подписа на преводача).

Преводаческа агенция ЕЛИАС предлага като услуга легализация на Вашите документи в тези институции с или без полагане на апостил, както и легализация на извършените от нас официални преводи на документи от и за чужбина. Документи, които идват от или са предназначени за държави-страни по Хагската конвенция, се легализират с апостил. Документи, които идват от страни или са предназначени за страни, с които България има договори за правна помощ, обикновено не се снабдяват с апостил. Документи, които идват от страни или са предназначени за държави, които не са страни по Хагската конвенция, се легализират по старата процедура, въпреки че и тук в определени случаи документите може да се снабдяват с апостил. Тъй като условията за заверка и легализация на документи за и от различни държави са различни, моля да се консултирате с нас предварително за конкретния документ и ползването му в конкретната страна.
Може да проверите автентичността на всеки апостил:
за апостил, издаден от Министерство на правосъдието - тук,
за апостил, издаден от Министерство на образованието и науката - тук,
за апостил, издаден от МВнР - тук.

Свържете се с нас или поискайте конкретна оферта за срок и цена.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 • Как се легализират документи за чужбина?

  Ние посредничим при легализирането на Вашите документи в Сектор „Заверки и легализация“ на Дирекция „Консулски отношения” към МВнР, както и в Министерство на правосъдието и Министерство на образованието и науката. Преди да бъдат легализирани документите Ви, те трябва да бъдат снабдени с необходимите за това подписи, печати и заверки. Ние набавяме подписи, печати и заверки във всички държавни институции (министерства, ведомства, държавни агенции и комисии, дирекции и др.), в нотариални кантори и чуждестранни консулски и дипломатически мисии в гр. София, като заплащаме от Ваше име необходимите такси.

  Забележка
  Съгласно искане на Министерството на вътрешните работи, Столичната дирекция на вътрешните работи и Прокуратурата, доконсулските заверки се извършват лично от клиента или от нотариално упълномощено от него лице.

  Ако институцията в чужбина, за която сме направили официален превод на Вашия документ, изисква заверка на превода от Консулски отдел на МВнР, ние Ви осигуряваме и тази услуга.

 • Какво е легализация с апостил?
  Апостилът е форма на легализация на документи за чужбина, регламентирана от Хагската конвенция от 5.10.1961 г. Съгласно тази конвенция снабдените с апостил документи се освобождават от по-нататъшни заверки и легализация в държавата на издаване на документа, както и в държавата, за която е предназначен документът. Това се отнася за всички държави, които са подписали Хагската конвенция. Апостилът представлява регламентирано от конвенцията удостоверение (стикер), което потвърждава подписите и печата, положени върху документа. В България оторизирани да поставят апостил са Министерство на правосъдието (за документи, издадени от съдилищата и нотариусите), Министерство на образованието и науката (за образователни документи) и Министерство на външните работи (за всички останали документи).
 • Какво е легализация без апостил?

  Документи, идващи от държави, които не са страни по Хагската конвенция, или са предназначени за такива, се заверяват обикновено по старата процедура от съответните министерства на външните работи и дипломатически представителства.

  Когато между България и държава страна по конвенцията има договор за правна помощ, освобождаващ документите от легализация, се прилага режимът на двустранния договор и обикновено документите не се снабдяват с апостил.

 • Какво е легализиран превод?

  Легализиран превод за чужбина е официален превод, извършен от лицензирана българска преводаческа фирма, който носи заверка от Сектор „Легализации и заверки“ на Консулски отдел на МВнР на Република България.

  Документи, идващи от чужбина и преведени от лицензирана българска преводаческа фирма, се заверяват от Консулски отдел на МВнР само, ако са снабдени с апостил от държавата на произход (за страни членки по Хагската конвенция). За заверка на превода на документи произхождащи от държава извън Хагската конвенция, Консулски отдел на МВнР изисква тези документи да носят заверката на нейното външно министерство и българското дипломатическо (консулско) представителство в тази държава или заверката на дипломатическото представителство на издаващата документа държава в България.

 • Какво е официален (лицензиран) превод?

  Официален (лицензиран или оторизиран) превод е превод направен от фирма, която е подписала договор с Консулски отдел на МВнР за извършване на официални преводи. Всеки официален превод се отпечатва на фирмена бланка, подпечатва се с фирмен печат и се подписва от оторизиран преводач.