• ЕЛИАС T&P
 • +359 2 981 3731
 • +359 885 962 628
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Цени

Преводаческа агенция ЕЛИАС работи на конкурентни цени, като при формирането им взема предвид:

 • езика, на/от който се превежда – колкото по-малко е разпространен езикът, толкова по-скъп е преводът;
 • спецификата на текста – стандартен или тясно специализиран текст;
 • срока за изпълнение на поръчката;
 • броя на ангажираните преводачи, експерти, специалисти и технически персонал, както и времето на ангажимента им;
 • специфичния софтуер и техника, които са необходими за превода.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 • Как се определят цените на писмените преводи?
  Цените на писмените преводи се определят от:
  • езика, на/от който се превежда – колкото по-малко е разпространен езикът, толкова по-скъп е преводът;
  • спецификата на текста – преводът на стандартни документи като удостоверение за раждане/граждански брак или удостоверение за съдимост са с по-ниска цена от икономически, правни, медицински или технически текстове;
  • срока за изпълнение на поръчката;
  • обема на текста за превод.
  Цените на писмените преводи се калкулират на електронна страница, т.е. 1800 електронни знака с интервалите (30 реда по 60 знака/ред) съгласно БДС.
  Изчисляването на броя на страниците се прави с Windows – Microsoft Word – Word Count – Characters (with spaces).
  При приемането на поръчката за превод се оферира приблизителен брой електронни страници. Окончателната цена се определя въз основа на електронните знаци в готовия превод.
  Минималният обем превод, който се калкулира, е 1 страница и последната започната страница се счита за цяла.
  Цените включват превод, редакция и корекция от квалифициран преводач и редакция от редактор. При експресни преводи, шаблонни преводи, преводи от/на редки езици и при изрично съгласие на клиента се допуска преводите да не се редактират.
  Стилистична и терминологична редакция на преводите от експерт-редактор и коректура на редакцията се заплащат допълнително. Можете да видите нашия ценоразпис тук.

 • Защо експресните преводи са по-скъпи от стандартните?
  Експресният превод се извършва в рамките на 2-8 работни часа в зависимост от обема и спецификата му и е 100% по-скъп от стандартния. Всяка експресна поръчка нарушава обичайния работен ритъм на преводача или преводаческия екип (при обемни преводи) и го/ги натоварва с допълнителна работа в извънработно време, което трябва да бъде компенсирано. Това е причината за оскъпяването на експресните преводи. Капацитетът на квалифицирания преводач в зависимост от спецификата на превода е 5–7 страници за работен ден от 8 часа. Затова при експресна поръчка, по-голяма от 3 страници, или при превод от/на рядък език, срокът се договаря за всеки конкретен случай, като се вземат предвид изискванията на клиента и наличните преводачи. Взема се предвид и необходимото време за проверка на текста и редактиране (ако е изискуемо), както и за синхронизирането му (при обемни преводи).
 • Как се определя цената за заверка и легализация на документ?

  Цената за заверка и легализация зависи от вида на документа, издаващата институция и държава, държавните и куриерските такси, като и от срока на легализацията в Консулски отдел на МВнР.
  Преводаческа агенция ЕЛИАС не възстановява заплатените суми за легализация на документи, които са били върнати без заверка поради обстоятелства, независещи от агенцията (напр. невалидни или неправомерно издадени документи, документи с липса на подпис, печат, изходящ номер и др.).
  Можете да видите нашия ценоразпис тук.

 • Как се определят цените на устните преводи?
  Цените на устните преводи зависят от вида превод – симултанен, консекутивен, придружаване или бизнес разговори (преговори); от спецификата на превода – обща или терминологична насоченост, както и от езика и времето, за което са ангажирани преводачите. При конферентни преводи и специализирани бизнес разговори клиентът трябва да предостави на преводачите материали, чрез които да ги запознае с тематиката и терминологията на предстоящия превод. Минималното заплащане е за 1 астрономически час, а след това времето се калкулира на половин час.
  Симултанният превод изисква специализирана техника – кабини, слушалки, микрофони, обслужващ я персонал и поради голямото натоварване – екип от поне двама преводачи. Цената се определя на час за екипа на хонорарна база.
  Консекутивният превод е превод с изчакване, като говорещият и преводачът се редуват на интервали от 2-3 изречения. Не се изисква специална техника. Минималното заплащане е за 1 астрономически час на преводач, а след това – на половин час.
  Придружаването е превеждане за чужденци при посещението им при нотариус или в съда, при осъществяване на различни срещи, при пазаруване, пътуване, настаняване или други ситуации. Цената се определя на час за преводач. Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали е превеждал през това време. При придружаване извън София (зад околовръстния път), в страната или в чужбина, клиентът заплаща транспорта в двете посоки, храната и настаняването на преводача, като те се калкулират отделно от хонорара. При целодневна ангажираност на преводача се договоря по-ниска цена (цена на ден), като точно се дефинират задълженията на преводача.
  Можете да видите нашия ценоразпис тук.

 • Колко струва локализацията на текст?
  Цената за локализация на текст или превод се определя от времето, необходимо за извършването й на база астрономически час, като сроковете зависят от обема, езика, терминологичната специфика на текста и изискванията на клиента. При приемането на поръчката се дава приблизителна цена.
 • Какви са цените на редакторските и коректорските услуги?
  Всички наши писмени преводи се превеждат от квалифицирани преводачи, в чиито задължения влиза редакцията и корекцията на направените от тях преводи. Преводите се редактират от редактор.
  Преводи, които не са извършени от нас, се редактират, респективно коригират, на цени от 40-80% от цената на превода. Цената варира в зависимост от това, как са извършени преводите и какви са изискванията на клиента.
  Цената на редактирането/коригирането се калкулира на базата на обема на изходния текст (1800 знака/стандартна страница).
  Редактираме и български текстове.
  Предлагаме също стилова и терминологична редакция от експерт, като цената се определя по договаряне.